Morské živočíchy

Späť

Amphiprion percula

Veľkosť: 8cm
Pôvod: juhozápadná čas Tichého oceána
Chov: ľahký
Potrava: mrazený planktón
Vhodný pre: začiatočníkov
Popis: Podobný druhu A.ocellaris, ibaže sa dováža oveľa menej.