Morské živočíchy

Späť

Polyphyllia talpina

Veľkosť: 50cm
Pôvod: červené more až po sever Austrálie
Chov: obtiažny
Potrava: filtrátor
Vhodný pre: pokročilých
Popis: Koral od začiatku nebol v pohode a po výmene časti vody sa spamätal.